Successen


(Interim)Management Front-/ Backoffice

Opzetten Publieksopvang

Integraal Casemanagement WWB/ PW

Juridische toetsing WWB/ PW

Project huisbezoeken

Opleiden, coachen en begeleiden WWB/ PW

Jobcoaching en matching

(Maatschappelijk)Re-integreren van bijzondere doelgroepen
(daklozen/ zorgmijders/ veelplegers)

Strategische planning

Straatwerk daklozen

Begeleiden ad(h)d'ers