Successen


(Interim)Management Front-/ Backoffice

Opzetten Publieksopvang/ "Poort"

Juridisch toetsen/ Kwaliteitsmanagement/ Opleiden, coachen en begeleiden

Strategische planning

--------------------
Project huisbezoeken

Integraal Casemanagement PW

Jobcoaching en matching

--------------------

(Maatschappelijk)Re-integreren van bijzondere doelgroepen
(daklozen/ zorgmijders/ veelplegers)

Straatwerk daklozen

Begeleiden ad(h)d'ers